Hà Nội: Thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Hà Nội: Thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Sở Giao thông vận tải Hà Nội sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và...
Hà Nội thành lập Trung tâm quản lý giao thông công cộng

Hà Nội thành lập Trung tâm quản lý giao thông công cộng

Hà Nội chính thức lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Hà Nội chính thức lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Năm 2020 phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng

Năm 2020 phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Ðảng

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Ðảng

Vĩnh Phúc xác định 28 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Vĩnh Phúc xác định 28 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

Tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy

Vinalines điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh trước khi chuyển mô hình mới

Vinalines điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh trước khi chuyển mô hình mới

Hà Nội giảm, sắp xếp 256 đơn vị theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Hà Nội giảm, sắp xếp 256 đơn vị theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội hiện có bao nhiêu công chức, viên chức?

Hà Nội hiện có bao nhiêu công chức, viên chức?

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Chủ tịch QH: Nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn

Chủ tịch QH: Nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn

Quyết liệt nhưng tránh nóng vội

Quyết liệt nhưng tránh nóng vội

Tăng cường huy động nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư phát triển

Tăng cường huy động nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư phát triển

Quyết tâm xây dựng bộ máy vững mạnh xứng tầm Đảng bộ Thủ đô

Quyết tâm xây dựng bộ máy vững mạnh xứng tầm Đảng bộ Thủ đô

Lạng Sơn: Sắp xếp bộ máy đi đôi với công tác tư tưởng

Lạng Sơn: Sắp xếp bộ máy đi đôi với công tác tư tưởng

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ năm 2020

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ năm 2020

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm

Cần làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân

Cần làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ

'Nể nang, cảm tính thì sẽ không tìm ra người để tinh giản biên chế'

'Nể nang, cảm tính thì sẽ không tìm ra người để tinh giản biên chế'

Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển KT-XH TP Hà Nội trong điều kiện mới

Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển KT-XH TP Hà Nội trong điều kiện mới

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền trong điều kiện mới

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền trong điều kiện mới

Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội kiểm điểm kết quả công tác năm 2019

Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội kiểm điểm kết quả công tác năm 2019

Đảng đoàn HĐND TP kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019

Đảng đoàn HĐND TP kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019

HĐND TP Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

HĐND TP Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Hà Nội giảm hơn 1.000 biên chế chứ không chỉ giảm đầu mối

Hà Nội giảm hơn 1.000 biên chế chứ không chỉ giảm đầu mối

Tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng lộ trình đề ra

Tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng lộ trình đề ra

Hai giải pháp cải cách tiền lương

Hai giải pháp cải cách tiền lương

'Tinh giản biên chế là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước'

'Tinh giản biên chế là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước'

Phân tích bức tranh kinh tế - xã hội tổng quan năm 2019

Phân tích bức tranh kinh tế - xã hội tổng quan năm 2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (khóa X) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (khóa X) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2019

Giảm hơn 3.000 đầu mối các đơn vị trong ngành tài chính

Giảm hơn 3.000 đầu mối các đơn vị trong ngành tài chính

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chủ động làm tốt công tác rà soát nhân sự cho đại hội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chủ động làm tốt công tác rà soát nhân sự cho đại hội

Năm 2019, Bộ Tài chính 'dẹp' hàng loạt thủ tục hành chính

Năm 2019, Bộ Tài chính 'dẹp' hàng loạt thủ tục hành chính

Thi tuyển khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ

Thi tuyển khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ

Cần mạnh dạn từ bỏ kiểu 'đồng phục' nguồn nhân lực tại bộ máy chính quyền địa phương!

Cần mạnh dạn từ bỏ kiểu 'đồng phục' nguồn nhân lực tại bộ máy chính quyền địa phương!