Phát huy dân chủ trong xây dựng hạ tầng ở Sông Công

Những năm qua, các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn TP. Sông Công đã phát huy tốt vai trò trong giám sát thi công các công trình.

Quá trình xây dựng đường bê tông ở xã Bá Xuyên được Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tích cực theo sát từng công đoạn, nên các tuyến đường đều được đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Quá trình xây dựng đường bê tông ở xã Bá Xuyên được Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tích cực theo sát từng công đoạn, nên các tuyến đường đều được đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Trên địa bàn TP. Sông Công hiện có 10 ban thanh tra nhân dân với 92 thành viên và 10 ban giám sát đầu tư cộng đồng với 82 thành viên. Thời gian qua, ủy ban MTTQ các cấp luôn xác định công tác giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của công tác mặt trận.

Hằng năm, các ban đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giám sát một cách cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, các ban cũng căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương để lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp và đúng chức năng, quyền hạn. Cùng với đó, ủy ban MTTQ các cấp cũng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn để ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát của mình theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ thành viên của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong năm 2023, ban thanh tra nhân dân ở cơ sở đã thực hiện giám sát được 15 cuộc, các ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát được 31 cuộc, đặc biệt là chú trọng công tác giám sát đối với các công trình xây dựng do Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Các chương trình, dự án ở địa phương đều được cấp ủy, chính quyền các xã, phường công khai, minh bạch, bằng việc niêm yết công khai thông tin chương trình, dự án tại trụ sở UBND các xã, phường, khu dân cư và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh. Đồng thời thông tin các chương trình, dự án tại các buổi họp khu dân cư, để người dân tham gia đóng góp ý kiến về các khâu lựa chọn công trình, hình thức tổ chức xây dựng các chính sách về huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương, xây dựng cảnh quan môi trường ở địa phương...

Qua giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hạn chế, đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết những vướng mắc, phản ánh của nhân dân ở cơ sở. Từ đó tạo niềm tin trong nhân dân, người dân tích cực hiến đất, đóng góp công sức, tiền bạc xây dựng các công trình hạ tầng ở cơ sở.

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường bê tông của xóm La Cảnh, xã Bá Xuyên, mới hoàn thành, ông Dương Văn Thuận, Trưởng xóm, cho biết: Tuyến đường xóm gần 2km trước đây chỉ rộng hơn 2m, được quy hoạch mở rộng 5m. Khi thi công tuyến đường, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phân công thành viên thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát việc sử dụng vật liệu, chất lượng cát, sỏi, mác bê tông, chiều rộng nền đường, độ dài bê tông mặt đường; đảm bảo đúng thiết kế kỹ thuật. Vì thế, nhân dân rất tin tưởng, sẵn sàng đóng góp tiền, hiến đất, góp công giải phóng mặt bằng, để phục vụ làm đường. Nhờ thế, chỉ trong thời gian ngắn, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, nhân dân địa phương rất phấn khởi.

Ngoài công trình đường bê tông xóm La Cảnh, trong năm 2023, thành phố đã thực hiện đầu tư xây dựng 31 công trình đường giao với tổng chiều dài 88,65km. Toàn thành phố hiện có trên 55km đường giao thông trục chính có lộ giới 7,5m trở lên, trên 300km đường giao thông nông thôn được đổ bê tông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Thành phố cũng đã khảo sát 4 công trình (dài 1,3km) đang thực hiện thiết kế để xây dựng, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Có thể thấy, hoạt động của các ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng đã tạo dựng được niềm tin của nhân dân. Từ đó, người dân đồng tình ủng hộ và chung tay xây dựng nhiều công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202402/phat-huy-dan-chu-trong-xay-dung-ha-tang-o-song-cong-593098b/