Thái Nguyên: Ra mắt nhà vệ sinh làm bằng gạch chai nhựa đầu tiên

Thái Nguyên: Ra mắt nhà vệ sinh làm bằng gạch chai nhựa đầu tiên

Lần đầu tiên, một công trình nhà vệ sinh hoàn toàn được làm bằng gạch chai nhựa vừa được khánh thành tại...
Trao tặng nhà vệ sinh bằng gạch chai nhựa đầu tiên tại Việt Nam cho học sinh tỉnh Thái Nguyên

Trao tặng nhà vệ sinh bằng gạch chai nhựa đầu tiên tại Việt Nam cho học sinh tỉnh Thái Nguyên

PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM BÌNH MINH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ BÁ XUYÊN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

PTT Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

PTT Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri xã Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri xã Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên

Nhà vệ sinh từ vật liệu tái chế

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng công trình tái chế từ chai nhựa

Đong cát vào chai dựng nhà vệ sinh

Hơn 7.800 tỷ đồng xây dựng thành phố Sông Công

Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công

Thành phố Sông Công nói Trường mầm non Bá Xuyên có thu sai quy định

Thái Nguyên, phụ huynh kêu trời những khoản thu lạ ở Trường mầm non Bá Xuyên

Sông Công hướng tới mục tiêu đạt đô thị loại II năm 2020

Thành phố trẻ Sông Công phấn đấu đạt đô thị loại II năm 2020

Thái Nguyên: Công bố Đồ án quy hoạch chung TP Sông Công đến năm 2040