Phật giáo Q.8 có 226 hành giả thọ an cư trong 3 tháng hạ

Chư Tăng Ni hành giả tại các hạ trường trên địa bàn Q.8 đã tổ chức lễ tác pháp an cư, bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 vào ngày 16-4 ÂL (23-4-2025).

Chư Tăng tuần tự tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tuần tự tác pháp thọ an cư

Theo đó, tại trường hạ chùa Quan Âm (140 Mễ Cốc, P.15, Q.8), Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8 và hơn 84 hành giả an cư.

Sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp tác pháp thọ an cư.

Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn chư hành giả

Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn chư hành giả

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.8 đã có lời sách tấn chư hành giả về ý nghĩa quan trọng của việc an cư, những điều cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, tinh tấn tu tập.

Cùng ngày, tại chùa Pháp Quang, chùa Bửu Quang (Q.8), chư Ni Q.8 cũng tổ chức lễ khai hạ.

Lễ tác pháp an cư của chư Ni tại chùa Pháp Quang

Lễ tác pháp an cư của chư Ni tại chùa Pháp Quang

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 Phật giáo Q.8 có 2 điểm an cư tập trung: chùa Quan Âm dành cho chư Tăng; chùa Pháp Quang dành cho chư Ni và 1 điểm an cư tại chỗ: chùa Bửu Quang dành cho chư Ni, với tổng số 226 hành giả.

Hoàng Phương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phat-giao-q8-co-226-hanh-gia-tho-an-cu-trong-3-thang-ha-post71795.html