Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hà Nội

    Chiều 15/7, theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đồng chí được giới thiệu để HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ong-tran-sy-thanh-duoc-gioi-thieu-de-bau-lam-chu-tich-ha-noi-d203457.html