Ông Đinh Tiến Dũng thôi làm Đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Ngày 25/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 24 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng

Trong đó, trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Cụ thể, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày: Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong buổi chiều, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV; sau đó Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành quy trình cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Đồng thời, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,38% tổng số đại biểu Quốc hội); có 440 đại biểu tán thành (bằng 90,35% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,62% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trước đó, ngày 19/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Bộ Chính trị kết luận, ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành tài chính đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ong-dinh-tien-dung-thoi-lam-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-328171.html