Nokia N82 đọ sức cùng Canon Powershot S80 về hiệu năng của đèn flash

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Không ai nghi ngờ về tính năng đèn Flash Xenon của Nokia N82. Chỉ cần chụp giữa 2 đèn LED và Xenon thì người dùng cũng có thể thấy được những thuận lợi mà Xenon mang lại. Đấy cũng chính là điểm mà N82 với đèn Xenon đã áp đảo khả năng chụp ảnh của N95 với LED.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=14248