Nỗi nhớ để dành

  Báo Sài Gòn Giải Phóng
  Gốc

  Bao giờ hạt gạo nở hoa
  Gió đơm nắng ấm trăng tà nhớ nhau
  Dẫu cho ngực có nát nhàu
  Chiều nghiêng mưa để ngàn sau nhớ hoài
  Bao giờ tay trắng đủ soi
  Dốc tình tóc buộc một đời phân ly
  Ai ngồi đợi phía người đi
  Nhớ chồng nỗi nhớ lấy gì mà đong
  Ai ngồi ghẹo sóng bên sông
  Cho con nước ngẩn ngơ dòng quên trôi
  Son buồn quên thắm làn môi
  Vui đâu biêng biếc sầu đôi mắt huyền
  Ngọt dừa đắng chát niềm riêng
  Để đêm sông nhớ một miền cỏ lau
  Cho ngàn nay mãi ngàn sau
  Cho trăm năm đủ cơn ngâu trái mùa
  Hoa đâu bán để người mua
  Thắm con đường vắng chiều thưa bóng tà
  Thôi thì cứ để người xa
  Cùng ai nỗi nhớ hôm qua để dành

  BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//noi-nho-de-danh-813555.html