Nói không với đánh bắt thủy sản bằng xung điện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/video/thoi-su-tong-hop.html