Những điểm sáng kinh tế hội nhập đáng tự hào của Việt Nam

    Báo Công Thương
    Gốc

    Sau 77 năm, kể từ ngày Chủ tịch khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đất nước ngày hôm nay đã có diện mạo mới với nhiều thành công mới, đặc biệt là lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, từng bước sánh vai các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn. Trong những thành quả này, có đóng góp không nhỏ của ngành Công Thương.

    Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-diem-sang-kinh-te-hoi-nhap-dang-tu-hao-cua-viet-nam-3194.media