Nhu cầu tuyển dụng lao động giảm dịp cuối năm

Quý cuối năm 2022, nhu cầu tuyển người mới của nhiều ngành như dệt may, xây dựng, tiếp thị, bán hàng giảm hơn 50%.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-giam-dip-cuoi-nam-149621.htm