Nhiều thay đổi về điều kiện mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo nghị định về phát triển nhà ở xã hội, trong một đến hai tuần tới sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện và trình xin ý kiến Chính phủ đầu tháng 5 tới 6.

Điều kiện để được mua, thuê mua, luật mới đã rút gọn nhiều điều kiện.

Về đối tượng đã rút gọn một điều kiện, chỉ còn hai điều kiện là nhà ở và thu nhập; còn đối tượng thuê thì lược bỏ tất cả các điều kiện, chỉ cần thuộc nhóm đối tượng mà luật đã quy định.

Về điều kiện thu nhập, Bộ đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến. Hiện Dự thảo Nghị định đang đề xuất theo hướng mới, tức là đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng. Đối với hộ gia đình, hai vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu là đủ điều kiện mua. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhieu-thay-doi-ve-dieu-kien-mua-nha-o-xa-hoi-233511.htm