Nhật Bản: Xu hướng kinh doanh chó khiêu vũ

    Gốc

    VIT-Nước Nhật hiện nay đang rộ lên xu hướng mở lớp dậy khiêu vũ dành cho những chú chó. Những chú chó săn trong điệu valse, chó xù trong duyên dáng trong điệu polka, và điệu rumba dành cho những chú chồn tại các lớp học khiêu vũ dành cho chó ở Tokyo.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Chuyenla/47765/default.aspx