Nhật Bản viện trợ 4 dự án y tế, giáo dục

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM vừa ký kết viện trợ số tiền gần 330.000 USD cho các dự án về y tế và giáo dục cho 3 tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Kiên Giang trong chương trình viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ với mục đích cải thiện đời sống và sinh hoạt của người dân, nhất là người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/126129