Nhật Bản: Lịch sử có lặp lại ?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    * Chỉ số tín nhiệm của dân chúng với chính phủ đang tụt dốc(HNM) - Những người quan tâm đến tình hình quốc tế trong mấy ngày qua đều dễ dàng nhận thấy nỗi mệt mỏi của Thủ tướng Nhật Bản Y. Phư-cư-đa mỗi lần ông xuất hiện trước công chúng hoặc báo giới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/164414