Nguyên tắc đấu giá tài sản và quyền của những người tham gia đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có quy định về nguyên tắc đấu giá tài sản và quyền của những người tham gia đấu giá tài sản.

Infographic

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguyen-tac-dau-gia-tai-san-va-quyen-cua-nhung-nguoi-tham-gia-dau-gia-tai-san-310738.html