Người đi lao động, lập gia đình, sinh sống, làm ăn tại Hàn Quốc cần...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Nhằm giảm thiểu những tiêu cực trong tư vấn xuất khẩu lao động và hôn nhân cho công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc, nhằm nâng cao kiến thức về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc cho những người làm công tác...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/2007/mlnews.2007-12-19.3535854902