Người cha của những đứa trẻ bị bỏ rơi

    Gốc

    Tôi đã sống ở nhà anh Tống Phước Phúc gần một tuần lễ, đi theo anh để tận mắt chứng kiến những công việc rất kỳ lạ của anh, nhưng quả thực, đến bây giờ đôi lúc tôi vẫn nghĩ, chuyện của anh không biết là hư hay thực, hay anh bị "khùng". Câu chuyện về người thợ xây đi làm những việc để thực hiện lời hứa với Đấng tối cao ấy như một câu chuyện cổ tích.

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/3/65750.cand