Ngư dân trên sông Dương Tử (Trung Quốc)

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Đây là cảnh ngư dân Trung Hoa xưa chèo thuyền về bến, trên Dương Tử Giang Trung Hoa cổ.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/10/mlnews.2007-09-28.8331875225