Nghệ An: Quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 cả nước

Chiều 5.12, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Nguyễn Như Khôi đồng chủ tọa kỳ họp.

Dự Kỳ họp có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Trần Đức Thuận; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối Ngoại Phạm Phú Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu…

Phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất cao

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Trong gần một năm qua, HĐND tỉnh đã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lắng nghe ý kiến Nhân dân và bám sát thực tiễn hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐND tỉnh cũng đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 74 Nghị quyết, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương…

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh để nhận diện bối cảnh; phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Qua đó, đề xuất, hiến kế quyết định sát đúng các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024 đạt kết quả cao nhất; Gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 35 dự thảo Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác nhân sự…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết, bảo đảm nghị quyết HĐND tỉnh thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định. Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Kỳ họp này cũng tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong; Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 18.7.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, khối lượng công việc lớn. Với trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm đã được tích lũy sau gần một nửa nhiệm kỳ HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân; Đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần dân chủ, tích cực thảo luận tại Tổ và hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn.

Hoàn thành đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu chủ yếu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày tại kỳ họp cho thấy: Năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của người dân, doanh nghiệp; tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An có những chuyển biến rất tích cực; hoàn thành đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7,14%; Ướ́c tốc độ tăng trưởng kinh tế, Nghệ An đứng thứ 26 toàn quốc và đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ, quy mô nền kinh tế đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của cả nước. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt hơn 1,2 triệu tấn; Thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực: Tính đến ngày 20.11.2023, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 46.000 tỷ đồng, gấp 1,38 lần mục tiêu đề ra.

Các đại biểu khách mời dự kỳ họp

Đặc biệt, năm 2023, tỉnh Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Tính đến nay, đã thu hút được 1,42 tỷ USD, dự kiến đến cuối năm 2023 tỉnh Nghệ An thu hút đạt 1,47 tỷ USD. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện...

Đặc biệt, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở (tính đến ngày 31.10.2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 5.322 căn nhà, gần đạt mục tiêu của năm 2023 là 5.500 căn).

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; Lựa chọn 7 đơn vị để tập trung chỉ đạo điểm công tác cải cách hành chính… Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả, toàn diện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; Thu NSNN thấp hơn so với thực hiện năm 2022 (chỉ bằng 79,02% so với thực hiện năm 2022); Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là đất đai, khoáng sản, môi trường…

Huy động mọi nguồn lực triển khai các nội dung trọng tâm, trọng điểm

Năm 2024, tỉnh Nghệ An đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường. Trong đó: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9-10%, thu ngân sách 15.903 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người 62-63 triệu đồng; Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 106.000 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa 33%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,0-1,5%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 78%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94%; Thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu;...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh tập trung 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18.7.2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, tập trung hoàn thành việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trước tháng 6.2024; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh…

Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm, trọng điểm đã xác định như: Xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò, đường bộ cao tốc, đường ven biển, Dự án LNG Quỳnh Lập…

Cùng đó, chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai thủ tục để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A bảo đảm không phát sinh khiếu kiện.

Toàn cảnh kỳ họp

Tỉnh cũng sẽ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư đa dạng bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Quán triệt quan điểm đồng hành, tạo thuận lợi, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu đầu tư, triển khai thực hiện dự án và trong suốt quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh… Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước đối với dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức; Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai đúng tiến độ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

+ Cũng trong chiều nay, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Sỹ Kiện; Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì và Hạng Ba cho 5 cá nhân.

Diệp Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/nghe-an-quy-mo-nen-kinh-te-dung-thu-10-ca-nuoc-i353029/