Ngày 25/2, tỉnh Hòa Bình có 1.863 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm 2024, tỉnh Hòa Bình được giao 1.863 chỉ tiêu. Trong đó, 1.600 công dân nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng (tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2023) và 263 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an (tăng 27 chỉ tiêu so với năm 2023).

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm 2024, tỉnh Hòa Bình được giao 1.863 chỉ tiêu. Trong đó, 1.600 công dân nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng (tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2023) và 263 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an (tăng 27 chỉ tiêu so với năm 2023).

Tự hào tuổi trẻ, thanh niên huyện Mai Châu hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023.

Tự hào tuổi trẻ, thanh niên huyện Mai Châu hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023.

Theo đánh giá, chất lượng tuyển quân năm 2024 của tỉnh tiếp tục được đảm bảo, cao hơn so với năm 2023. 100% xã, phường, thị trấn có công dân nhập ngũ, không có xã trắng trong tuyển quân. Về chất lượng chính trị, 408 đồng chí là đối tượng Đảng, tăng 37 đồng chí so với năm 2023; có 109 đồng chí đảng viên tham gia nhập ngũ, tăng 13 đồng chí so với năm 2013; có 87 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Số thanh niên là người dân tộc thiểu số nhập ngũ năm 2024 của tỉnh chiếm trên 90% tổng số công dân nhập ngũ. Về chất lượng văn hóa có 27 công dân trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 1,6% so với chỉ tiêu được giao; công dân tốt nghiệp THPT chiếm 77,5% so với chỉ tiêu. Về sức khỏe có trên 70% số công dân tham gia nhập ngũ sức khỏe loại 1, loại 2. Tuổi đời của công dân nhập ngũ năm 2024 bình quân là 19 tuổi. Tuổi thấp nhất là 18 tuổi với 6 công dân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đã hoàn tất các công tác chuẩn bị giao nhận quân đồng loạt vào sáng ngày 25/2/2024. Theo báo cáo, trong thời gian chuẩn bị công tác giao nhận quân, các địa phương quản lý chặt chẽ công dân; thông báo tới công dân trong thời gian chuẩn bị nhập ngũ, khi liên hoan chia tay hạn chế sử dụng rượu, bia, các chất kích thích; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

P.V

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/186885/ngay252,-tinh-hoa-binh-co-1.863-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu.htm