Ngành Tòa án cần nâng cao chất lượng xét xử

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2009 của ngành Tòa án , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: nhiều vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nhưng việc xét xử chưa đúng đã dẫn đến phản ứng trong dư luận nhân dân...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/105325.cand