Ngân sách giáo dục: Chia sao cho vừa “chiếc bánh nhỏ”?!

    Gốc

    Hanoinet - Tăng quy mô đào tạo trong khi kinh phí Nhà nước vẫn không tăng, thậm chí có nơi còn giảm. Ngân sách Nhà nước cấp đã hạn hẹp, giờ đây lại bị giằng co vì trường nào cũng “khát” kinh phí.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=37855