Ngân hàng PGBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng

Nguồn vốn tăng thêm được PGBank cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và trung-dài hạn, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi ngân hàng và bổ sung nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định.

Ngân hàng PGBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) cho biết tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng quản trị PGBank dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa 80 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 800 tỷ đồng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:21 (tương ứng cổ đông sở hữu 21 cổ phiếu sẽ được mua 4 cổ phiếu mới). Thời gian hoàn thành tăng vốn điều lệ dự kiến lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Nguồn vốn 800 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu được PGBank dự kiến phân bổ cho các hoạt động gồm: Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn (200 tỷ đồng) và trung-dài hạn của khách hàng (305 tỷ đồng); đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi ngân hàng (230 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định (65 tỷ đồng).

Lãnh đạo PGBank cho biết đối với phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Hội đồng quản trị đang tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục liên quan để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Hồi đầu tháng Ba, Hội đồng quản trị PGBank thông báo kết quả phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới.

Được biết, nguồn vốn phát hành cổ phiếu được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán là 1.200 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của PGBank tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng.

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với kết quả năm 2023. Tổng tài sản dự kiến đến ngày 31/12/2024 đạt 63,503 tỷ đồng, tăng 14%, tương đương 8,012 tỷ đồng, so với cuối năm 2023. Tổng huy động đạt 56,530 tỷ đồng, tăng gần 14%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 41,230 tỷ đồng, tăng hơn 15%. Dư nợ tín dụng đạt 40,476 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023 (tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của PGBank được Ngân hàng Nhà nước giao)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngan-hang-pgbank-du-kien-tang-von-dieu-le-len-5000-ty-dong-post941387.vnp