Nga: Bắt đầu kỷ nguyên của bộ đôi quyền lực

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Giới phân tích thế giới đang giám sát chặt chẽ các quyết định bổ nhiệm mà tân Tổng thống đưa ra để từ đó dự đoán liệu ông sẽ là lãnh đạo độc lập hay phải dựa vào các đồng minh của ông Putin.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/5/90740.cand