Nâng cao chất lượng Video trước khi Upload lên YouTube

    Gốc

    XHTTOnline: Bạn thường Upload các file Video của mình lên YouTube để xem sau này hay để chia sẻ cho những người khác cùng xem. Mặc dù máy quay phim của bạn rất "pro" và kĩ thuật quay của bạn rất tốt, file video khi xem trên máy tính hay trên đĩa thì cũng không chê vào đâu được....

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=15087