Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Phong trào thi đua 'Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân', 'Lương y như từ mẫu' giai đoạn 2021 - 2024 được phát động triển khai trong toàn ngành y tế Quảng Ngãi từ tháng 7/2021. Qua 3 năm thực hiện, nhiều đơn vị y tế và cá nhân trong ngành đã có những cách làm hay, những giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân về y đức và trách nhiệm của người thầy thuốc.

Thực hiện: T.PHƯƠNG - T.NHÀN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/videos/202402/video-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-cho-nhan-dan-276422b/