Nam Định: Đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cho biết: Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008 tại 49 trường trên địa bàn tỉnh đạt 94,29% - dẫn đầu toàn quốc. Năm ngoái, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của Nam Định là 90,33%, chỉ đứng sau TP  Hồ Chí Minh .

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124559&sub=74&top=41