Môi trường học tập để hội nhập quốc tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Chương trình giảng dạy của Trường quốc tế Canada sẽ được biên soạn dựa trên cơ sở tích hợp chương trình phổ thông của Ontario với chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135173&sub=74&top=41