Mới ở bước khởi đầu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hôm qua (30/12), Sở GD&ĐT Hà Nội đã đánh giá thực trạng sau hai năm (2007- 2008) thực hiện quyết định của thành phố về "Quy định tạm thời về cấp giấy phép hoạt động và quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ tư vấn du học tự túc trên địa bàn Hà Nội".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=120141