Mở rộng ứng dụng nộp thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động eTax Mobile

  Báo Doanh Nghiệp Việt Nam
  94 liên quanGốc

  Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua việc mở rộng ứng dụng eTax trên nền tảng Web sang ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile).

  Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt và rõ nét đến hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện ở một số chỉ tiêu thống kê cụ thể như: Tổng mức bán lẻ tháng 5 tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ.

  So với cùng kỳ năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 tăng 8,3%; giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN ước đạt 147,8 nghìn tỷ, bằng 27,7% kế hoạch năm và tăng 9,5%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8%.

  Đồng thời, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6%, trong đó xuất khẩu tăng 16,3%, nhập khẩu tăng 14,9%... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong 5 tháng đầu năm.

  Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý tháng 5 đạt 99.100 tỷ đồng, bằng 8,4% dự toán, tăng12,5%.

  Tính chung lũy kế 5 tháng 2022, tổng thu ngành thuế quản lý đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 16,5%. Riêng số thu nội địa đạt 643.439 tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán, tăng 14,5%.

  Tổng cục Thuế đang tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai xây dựng các phương án đánh giá thu năm 2022, dự toán thu NSNN năm 2023 và 3 năm 2023-2025 để báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ.

  Triển khai kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo kế hoạch phê duyệt. Chỉ đạo Cục Thuế các địa phương rà soát, tăng cường quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe ô tô, xe máy không nhằm mục đích thương mại.

  Tổng cục Thuế sẽ mở rộng ứng dụng nộp thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động eTax Mobile.

  Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua việc mở rộng ứng dụng eTax trên nền tảng Web sang ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile), tạo thuận lợi khi tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, đăng ký mã số thuế, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác.

  Thống kê sơ bộ, đến nay, đã có gần 60 nghìn lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, với trên 49 nghìn tài khoản đăng ký giao dịch. Trong đó, có tổng số trên 29 nghìn giao dịch qua NHTM với tổng số tiền trên 190 tỷ đồng.

  Hà Anh

  Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/mo-rong-ung-dung-nop-thue-dien-tu-tren-nen-tang-thiet-bi-di-dong-etax-mobile/20220603081402268