'Miễn dịch' với thông tin xấu độc về công tác nhân sự

Xuyên tạc, bôi nhọ, kích động nhằm vào công tác nhân sự là thủ đoạn quen thuộc, thường được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiến hành với tần suất cao, mật độ dày mỗi khi Đảng ta bắt tay vào chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới. Để 'miễn dịch' với những thông tin xấu độc do chúng tung ra, cần có những giải pháp được triển khai đồng bộ.

1. Trong những ngày này, cả nước đang hồ hởi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Đây là hai trong những mốc son chói lọi đánh dấu những thành tựu vĩ đại mà quân đội ta, nhân dân ta đã làm nên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hơn 94 năm lịch sử, Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân chiến đấu và chiến thắng những đế quốc, thực dân hùng mạnh để giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước. Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước từ đói khổ từng bước vươn lên, khẳng định được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng lớn mạnh, được bạn bè quốc tế nể trọng. Đạt được những thành công này là do Đảng ta luôn có những con người cách mạng là thành quả của công tác cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh vun trồng, bồi đắp ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người, qua các thời kỳ, Đảng ta đều lựa chọn được những đồng chí lãnh đạo xứng tầm làm nên lịch sử. Vì vậy, phải khẳng định, công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng của Đảng có truyền thống rất đáng tự hào, đã đóng góp to lớn vào thành tựu cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, cán bộ được chọn phải có cả đức và tài, trong đó đức là gốc.

Với quan điểm nhất quán và hợp lòng dân đó, Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm, loại khỏi hệ thống nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị vi phạm kỷ luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, không gương mẫu, mất uy tín. Việc này đã được thực hiện trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và cũng bởi sự kiên quyết, nhất quán và tinh thần đó, không ít đồng chí khi thấy bản thân không còn xứng đáng, không còn đủ tiêu chuẩn, tiêu chí ở vị trí công tác đang đảm nhiệm đã tự giác rút lui, xin thôi nhiệm vụ.

Trước sự thật là công tác cán bộ của Đảng ta ngày càng hoàn thiện, đi vào chiều sâu, đáp ứng sự tin cậy của nhân dân thì thế lực thù địch, chống phá, kẻ cơ hội chính trị lại càng nôn nóng tìm đủ mọi cách công kích, xuyên tạc, bôi nhọ. Chiêu thức của chúng cũng ngày càng tinh vi hơn. Chúng vu khống cho việc đồng chí này, đồng chí kia bị kỷ luật, có đơn xin thôi chức vụ là do “đấu đá nội bộ”, “phân biệt vùng miền” làm cho không ít người kém bản lĩnh vội vàng tin theo. Nhiều người nghe những thông tin xấu độc ấy liền “lấy câu chuyện làm quà” đem kể, đem bàn khắp nơi dẫn đến không có lợi cho đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân.

2. Âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá, kẻ cơ hội chính trị là nhằm bôi nhọ uy tín, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết trong Đảng, trong dân, sâu xa là làm cho đất nước ta rối ren, bất ổn dẫn đến mất an ninh chính trị, mất trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự can thiệp nhằm thay đổi chế độ, phá hủy nền độc lập tự chủ, bắt nước ta phải lệ thuộc. Thuật đánh vào lòng người được chúng áp dụng triệt để, làm cho lòng người bất an, mất lòng tin, biến tin giả thành tin thật, chúng tin rằng nói đi nói lại một tin giả thì lâu dần người ta sẽ tin...

Đưa ra thực tế này để tất cả chúng ta đều phải lưu ý, tự trang bị cho mình phương thuốc “miễn dịch” trước thông tin xấu độc, đó là thái độ cảnh giác khi tiếp nhận thông tin, khả năng tự phân tích, kiểm chứng, phân biệt đúng - sai, thật - giả.

Hiện nay, Trung ương và cấp ủy các cấp bắt đầu triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ "then chốt" của "then chốt" đòi hỏi sự quan tâm sát sao của từng cấp, từng ngành, sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải thường xuyên quan tâm chăm lo công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những tư tưởng, quan điểm lệch lạc, mất lòng tin, gieo rắc sự mất đoàn kết... Khi phát hiện những người có tư tưởng đó, phải kiên quyết gặp gỡ, đối thoại, cần thiết phải đưa ra chi bộ để cùng phân tích, làm rõ, không để cán bộ, đảng viên và nhân dân sa vào bẫy thông tin xấu độc.

Công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng liên quan đến con người, là "công tác con người" nên có ý nghĩa đặc biệt đặc biệt quan trọng. Đúng như quán triệt của đồng chí Tổng Bí thư, người làm công tác nhân sự phải "có con mắt tinh đời" trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; phải rất tỉnh táo, tinh tường "đừng nhìn gà hóa cuốc", "đừng thấy đỏ tưởng là chín". Một trong những điều rất đáng chú ý trong công tác nhân sự là phải tính toán, quy định rõ cơ cấu, số lượng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng; trong đó xác định rõ có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển. Khi lựa chọn, phải lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu.

Để làm tốt công tác nhân sự đại hội, các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, đó là thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu; chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, "cánh hẩu", "lợi ích nhóm"; dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền...

Một khi làm tốt công tác nhân sự đại hội chặt chẽ từng khâu, từng bước thì tự khắc những thông tin xấu độc “không đánh mà tan”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng ngày càng gia tăng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mien-dich-voi-thong-tin-xau-doc-ve-cong-tac-nhan-su-664253.html