Microsoft "thân lừa" ưa..."quả tạ"

    Gốc

    Hôm qua (24/10), Microsoft và Liên minh châu Âu đã chính thức kết thúc cuộc giằng co kéo dài trong suốt 4 năm đối với việc độc quyền công nghệ hệ điều hành Windows.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/29647/default.aspx