Luật Đường bộ cho phép sử dụng gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện

Dự thảo Luật Đường bộ có quy định cho phép sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông để giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của các đô thị lớn

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi Dự thảo Luật Đường bộ để xin ý kiến các bộ ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.

Dự thảo Luật Đường bộ có quy định cho phép sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện

Dự thảo Luật Đường bộ có quy định cho phép sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện

Theo Bộ GTVT, ngày 2-6, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 89/2023/NQ-QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, theo đó dự án Luật Đường bộ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024).

So với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật có nhiều điểm mới, trong đó có quy định về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông để giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của các đô thị lớn, nâng cao hiệu quả của việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Điều 40).

Theo Điều 40 dự thảo Luật, gầm cầu cạn được tạm thời sử dụng để trông, giữ phương tiện giao thông đường bộ, trừ các phương tiện chở nhiên liệu, chất dễ gây cháy, nổ, hóa chất ăn mòn kim loại, các chất nguy hiểm khác và các phương tiện quá niên hạn sử dụng.

Việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn chỉ được thực hiện trong trường hợp cầu đáp ứng yêu cầu, điều kiện kỹ thuật đảm bảo độ an toàn, không quá thời hạn tuổi thọ khai thác.

Khi sử dụng tạm thời gầm cầu cạn có thời hạn làm nơi trông giữ phương tiện giao thông đường bộ phải bảo đảm an toàn công trình đường bộ, an toàn giao thông; có thiết kế tổ chức giao thông đấu nối nơi trông giữ xe với đường bộ trong khu vực. Phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về biện pháp phòng cháy chữa cháy; bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường.

Điểm cao nhất của phương tiện đặt dưới gầm cầu phải cách điểm thấp nhất của dầm cầu không nhỏ hơn 1,5 m; phạm vi trông giữ phương tiện giao thông đường bộ phải cách mố, trụ cầu một khoảng đủ để thực hiện bảo trì công trình nhưng không nhỏ hơn 1,5 m;

Phạm vi trông giữ phương tiện giao thông đường bộ phải được rào chắn, trừ các vị trí cho xe ra vào.

Đơn vị có nhu cầu sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông đường bộ có văn bản đề nghị, gửi cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để kiểm tra, chấp thuận khi đáp ứng các quy định tại Điều này.

"Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm lấy ý kiến của Cơ quan Công an trước khi chấp thuận việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông đường bộ"- dự thảo Luật quy định.

Đơn vị sử dụng tạm thời gầm cầu để trông giữ phương tiện giao thông phải di chuyển ra khỏi phạm vi gầm cầu khi có yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác công trình đường bộ mà không được yêu cầu bồi thường.

Trường hợp sử dụng tạm thời gầm cầu vào việc trông giữ phương tiện giao thông đường bộ có thu phí, giá thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chấp thuận sử dụng tạm thời gầm cầu vào việc trông giữ phương tiện giao thông đường bộ.

Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/luat-duong-bo-cho-phep-su-dung-gam-cau-can-de-trong-giu-phuong-tien-20230705164754054.htm