Lữ đoàn 101 tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho bộ đội dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 17 và 18-4, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ cho bộ đội nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Các cơ quan, đơn vị của lữ đoàn đã tổ chức các hoạt động như: Thi đấu bóng đá, bóng chuyền; tổ chức dạy 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội; đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 865 tổ chức giải thi đấu bóng chuyền.

Thông qua các hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi, đoàn kết trong toàn lữ đoàn; đánh giá chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị...

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202404/lu-doan-101-to-chuc-cac-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-cho-bo-doi-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-7a75926/