Lời giải cho bài toán nhà ở xã hội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nhà ở xã hội luôn luôn là đề tài gai góc của Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM. Chỉ đến khi nào thị trường nhà ở xã hội và nhà tái định cư...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/24/030111/7542