Liên hợp quốc: Iran không vũ trang cho Taliban

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó đại diện của Liên hợp quốc tại Cabun Chris Alexander đã bác bỏ những lời buộc tội liên tiếp của Chính quyền Mỹ rằng Iran đang cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy Taliban ở Ápganixtan.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214979/Default.aspx