Lập 3 đoàn kiểm tra hoạt động vận tải trong dịp Tết

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chánh Thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Xuân Hào cho biết sẽ lập 3 đoàn kiểm tra hoạt động vận tải trong dịp Tết tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192614