Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 5,34%, tiếp tục xu hướng tích cực

Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 5 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, nổi bật ở 3 lĩnh vực khai khoáng, chế biến - chế tạo, sản xuất phân phối điện.

 Sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng theo hướng tích cực.

Sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng theo hướng tích cực.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 ước đạt 3.726 tỷ đồng (tăng 4,75% so với tháng trước), lũy kế ước đạt 17.151 tỷ đồng (tăng 5,34% so cùng kỳ), bằng 26,1% kế hoạch năm.

 Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở cả lĩnh vực khai khoáng, chế biến - chế tạo, sản xuất phân phối điện.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở cả lĩnh vực khai khoáng, chế biến - chế tạo, sản xuất phân phối điện.

Trong đó, giá trị công nghiệp khai thác đạt 1.167,8 tỷ đồng, bằng 43,54% kế hoạch năm; giá trị công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 13.843,6 tỷ đồng, bằng 34,89% kế hoạch năm; giá trị sản xuất và phân phối điện đạt 2.010,8 tỷ đồng, bằng 21,14% kế hoạch năm; giá trị cung cấp nước, quản lý rác thải đạt 129,6 tỷ đồng, bằng 39,88% kế hoạch năm.

 Các dự án thủy điện duy trì sản xuất ổn định.

Các dự án thủy điện duy trì sản xuất ổn định.

Trong tháng 5, các dự án khai thác, tuyển, luyện đồng và sản xuất axit sunfuric, axit photphoric hoạt động ổn định, sản lượng sản xuất và tiêu thụ khá; nhu cầu mua phốt pho vàng trên thị trường thế giới đang có sự khởi sắc, giá bán các sản phẩm phốt pho vàng khá tốt và ổn định.

Cũng trong tháng 5, có 2 dự án công nghiệp được khởi công gồm: Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Korea Vina; Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại của Công ty Cổ phần dịch vụ xử lý môi trường xanh Việt Sơn.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-san-xuat-cong-nghiep-thang-5-tang-534-tiep-tuc-xu-huong-tich-cuc-post384641.html