Lạng Sơn: Yêu cầu làm rõ những bất thường trong quy trình thực hiện Dự án KĐT Mai Pha

Quá trình tổ chức triển khai Dự án xây dựng Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã bộc lộ một số sai sót, ảnh hưởng tới quyền lợi của một số hộ dân.

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo đô thị, từng bước đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Dự án có quy mô hơn 90 ha, hiện đang được thực hiện theo Hợp đồng số 18/2020/HĐ-NĐT/UBND - HP&HS ngày 9/3/2020 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Liên danh Công ty CP đầu tư Hải PhátCông ty TNHH Hà Sơn.

Tổng quan Dự án KĐT Mai Pha

Được biết, đây là một trong những Dự án trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn. Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh giao cho Thành phố, Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan trong năm 2022 hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) 60ha/91.73ha và triển khai thi công Dự án trong quý 4/2022. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai thi công.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, các cơ quan Nhà nước còn có một số sai sót như thống kê đất lúa không chính xác; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn đất Sân bay Mai Pha cho người dân; trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa bảo đảm, gây bức xúc cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn đã tiến hành kỳ họp chuyên đề, xem xét, cho ý kiến và kết luận về Tờ trình số 151-TTr/BTGTU của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân chịu ảnh hưởng của Dự án khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo tạm dừng việc giải phóng mặt bằng, tạm dừng thực hiện dự án; đồng thời giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư... theo hướng vận dụng tối đa bảo đảm có lợi cho người dân trên cơ sở quy định của pháp luật. Sau khi rà soát xong, công khai cho người dân được biết.

Bí thư tỉnh ủy, các cơ quan dự tiếp công dân tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân tại buổi tiếp. Giao Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện Dự án khu đô thị mới Mai Pha; xác minh các nội dung theo kiến nghị, tố cáo, khiếu nại của công dân; kết quả báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.

Ngoài những sai sót kể trên, được biết thời điểm năm 2015 - 2016, khi dự án đã được quy hoạch, bằng cách nào đó vẫn có hàng chục hộ gia đình được cấp sổ đỏ trên diện tích đất triển khai dự án. Đây là sai phạm nghiêm trọng cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

UBND thành phố Lạng Sơn cần tập trung giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Minh Châu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ban-doc-dieu-tra/lang-son-yeu-cau-lam-ro-nhung-bat-thuong-trong-quy-trinh-thuc-hien-du-an-kdt-mai-pha-1718261.html