Lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã

Ninh Bình là địa phương có tài nguyên thiên nhiên phong phú và độc đáo. Đến nay, nhiều đơn vị, cơ sở tại tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình gắn với giáo dục bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lan-toa-thong-diep-bao-ve-dong-vat-hoang-da-102816.htm