Ký kết Chương trình hợp tác hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký kết Chương trình hợp tác hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký kết Chương trình hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký kết Chương trình hợp tác.

Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 Cần Thơ là: “Thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm đà bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao…”.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo thành phố, những năm qua Cần Thơ có nhiều nỗ lực đầu tư và phát triển khoa học, công nghệ nhưng chưa tương xứng tiềm năng. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ rất cần hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: “Thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua từng bước được hình thành và phát triển rõ nét trên cơ sở phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ với hệ thống hơn 60 tổ chức khoa học và công nghệ đang hoạt động, 14 tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, 02 mạng lưới liên kết, 02 Quỹ đầu tư và phát triển khởi nghiệp, 06 không gian hỗ trợ khởi nghiệp, không gian làm việc chung, điểm kết nối cung cầu công nghệ tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Vườn ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc đã hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực nông, thủy sản, cơ khí ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp ươn tạo công nghệ tại Vườn ươm…

Sau buổi ký kết này, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các ngành, các cấp tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra với nỗ lực cao nhất, huy động đội ngũ cán bộ tích cực triển khai các nhiệm vụ bám sát với mục tiêu Chương trình hợp tác nhằm đạt được kết quả tốt nhất…”.

Theo đó, thời gian tới UBND thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ triển khai Đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ kết nối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Hỗ trợ sớm thành lập Khu công nghệ cao Cần Thơ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao; là nơi cung ứng dịch vụ công nghệ cao của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hỗ trợ đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng là nơi thực hiện các hoạt động kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa, môi trường, công trình và hệ thống quản lý hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hỗ trợ triển khai thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ODA hoặc từ khoa học và công nghệ của Trung ương cho Dự án Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2; là nơi hỗ trợ doanh nghiệp ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, ươm tạo công nghệ, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, cơ khí của thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Cần Thơ; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đã đạt được.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết: “Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nâng cao tiềm lực cho ngành khoa học và công nghệ của thành phố, trong đó chú trọng đến nguồn nhân lực, hệ thống tổ chức bộ máy, tăng cường đầu tư nâng cao tiềm lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ưu tiên nguồn kinh phí và các cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao và tiếp nhận công nghệ mới, công nghệ thông minh, công nghệ xanh - sạch - thân thiện với môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số. Quan điểm, tư duy xuyên suốt là đầu tư phát triển cho thành phố để đảm nhiệm vai trò trung tâm, dẫn dắt sự phát triển cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ thành phố Cần Thơ triển khai các nội dung trong Chương trình phối hợp giữa thành phố Cần Thơ và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025 nhằm góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…”.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chỉ đạo giao các các Vụ, Viện làm đầu mối triển khai thực hiện những đề xuất, kiến nghị của thành phố Cần Thơ. Theo đó, Vụ Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ triển khai Đề án thành lập Khu công nghệ cao Cần Thơ; đề xuất đặt hàng, trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ ứng dụng công nghệ cao, như: Công nghệ tự động hóa, công nghệ 4.0, công nghệ số.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ triển khai xây dựng, thành lập “Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ” từng bước trở thành Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xây dựng đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ cấp quốc gia, nhiệm vụ cấp thiết phát sinh ở địa phương… tại thành phố trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng, ban hành và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn Việt Nam về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để chuẩn hóa các giải pháp công nghệ tạo thuận lợi triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa phương; Nghiên cứu, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Cục Sở hữu trí tuệ tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai xây dựng, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm danh tiếng và có lợi thế phát triển của địa phương như: nhãn hiệu chứng nhận “gạo Cần Thơ”, “chợ nổi Cái Răng”…

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp thành phố.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xây dựng, triển khai hiệu quả Trung tâm chiếu xạ Cần Thơ tại cảng Cần Thơ; Hỗ trợ phát triển cơ sở y học hạt nhân phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư; ủng hộ chủ trương xây dựng Cơ sở ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ tại thành phố Cần Thơ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Lãnh đạo thành phố Cần Thơ giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp.

Huỳnh Biển

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ky-ket-chuong-trinh-hop-tac-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-342274.html