Phó giáo sư Huỳnh Thành Đạt - người xây dựng thành công khu đô thị đại học

Phó giáo sư Huỳnh Thành Đạt - người xây dựng thành công khu đô thị đại học

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê Bến Tre; trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; là cử nhân chính trị.
Bộ trưởng không tái cử BCH Trung ương vẫn làm việc bình thường

Bộ trưởng không tái cử BCH Trung ương vẫn làm việc bình thường

Đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi toàn diện đất nước

Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi toàn diện đất nước

Đổi mới, sáng tạo để phát triển

Đổi mới, sáng tạo để phát triển

Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo: Trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh

Đổi mới sáng tạo: Trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh

Đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước

Xây dựng thể chế vượt trội, chấp nhận rủi ro để phát triển công nghệ

Xây dựng thể chế vượt trội, chấp nhận rủi ro để phát triển công nghệ

Tạo bứt phá về năng suất, chất lượng từ động lực KHCN

Tạo bứt phá về năng suất, chất lượng từ động lực KHCN

Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả

Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm

Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động KH&CN

Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động KH&CN

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Ủy viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Ủy viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử

Thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử

Hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong các hoạt động KH&CN, chuyển đổi số

Hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong các hoạt động KH&CN, chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu từ Khoa học - Công nghệ

Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu từ Khoa học - Công nghệ

Tạo cơ chế đầu tư cho nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học

Tạo cơ chế đầu tư cho nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học

Đẩy mạnh phối hợp công tác 5 nhóm vấn đề giữa Bộ GD&ĐT và Bộ KHCN

Đẩy mạnh phối hợp công tác 5 nhóm vấn đề giữa Bộ GD&ĐT và Bộ KHCN

Sức sống ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Sức sống ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chuyển biến mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực GD-ĐT

Chuyển biến mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực GD-ĐT

PGS.TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

PGS.TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

PGS.TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

PGS.TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

PGS.TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

PGS.TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tân Giám đốc

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tân Giám đốc

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ

Cử tri chất vấn đại biểu Quốc hội tại TPHCM đa số là gương mặt quen thuộc

Cử tri chất vấn đại biểu Quốc hội tại TPHCM đa số là gương mặt quen thuộc

Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa cam kết tài trợ 15 tỷ đồng học bổng

Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa cam kết tài trợ 15 tỷ đồng học bổng

Không còn nỗi lo mất điện

Không còn nỗi lo mất điện

Viện HLKHXH tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Viện HLKHXH tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Bộ KH-CN cần cố gắng đi đầu trong minh bạch để tạo cơ chế thúc đẩy sáng tạo

Bộ KH-CN cần cố gắng đi đầu trong minh bạch để tạo cơ chế thúc đẩy sáng tạo

Cục Công tác phía Nam 40 năm xây dựng và phát triển

Cục Công tác phía Nam 40 năm xây dựng và phát triển

Khoa học công nghệ giải quyết các bài toán lớn của khu vực và đất nước

Khoa học công nghệ giải quyết các bài toán lớn của khu vực và đất nước

Phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Tăng cường phối hợp phát triển khoa học công nghệ, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Tăng cường phối hợp phát triển khoa học công nghệ, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Phát triển khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Phát triển khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

EVN 'thắng lớn' cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III

EVN 'thắng lớn' cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III

Trao giải Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng'

Trao giải Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng'

Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng: Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo

Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng: Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo

Lễ trao giải Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng' lần thứ III

Lễ trao giải Cuộc thi 'Sáng kiến vì cộng đồng' lần thứ III

Lan tỏa các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng

Lan tỏa các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng

Phát triển Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật hiện đại, có vị thế

Phát triển Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật hiện đại, có vị thế

Triển khai xây dựng, sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội vào 10/2021

Triển khai xây dựng, sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội vào 10/2021

Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng trong năm Covid-19

Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng trong năm Covid-19