Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận tại tổ

Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội...

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu, An Giang, Gia Lai thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu, An Giang, Gia Lai thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Kiên Giang và Quảng Nam thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Kiên Giang và Quảng Nam thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long, Bình Định và thành phố Cần Thơ thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long, Bình Định và thành phố Cần Thơ thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Trần Quang Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu Trần Quang Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Lưu Bá Mạc phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Lưu Bá Mạc phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Phú Yên và Bến Tre thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Phú Yên và Bến Tre thảo luận ở tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Vũ Hồng Thanh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu Vũ Hồng Thanh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Phương thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Phương thảo luận tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Đôn Tuấn Phong phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Đôn Tuấn Phong phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

 Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu tại tổ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-xv-quoc-hoi-thao-luan-tai-to-post955009.vnp