Không để dân đói, khát

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Từ cuối năm 2007 đến trung tuần tháng Giêng năm 2008, đợt rét đậm, rét hại kỷ lục đã tác động nhiều mặt đến đời sống, sản xuất của người dân cao nguyên đá Đồng Văn...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.30943.qdnd