Không cấm người mẫu, hoa hậu chụp ảnh khỏa thân

Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Thông tư số 10 sửa đổi và bãi bỏ một số điều chưa hợp lý của Thông tư 01.

Ảnh minh họa

Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Thông tư số 10 sửa đổi và bãi bỏ một số điều chưa hợp lý của Thông tư 01 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017).

Cụ thể, Thông tư 10 bãi bỏ Khoản 1, Điều 3. Theo đó, người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không bị ràng buộc bởi quy định cấm chụp và phổ biến, lưu hành ảnh khỏa thân trên mạng viễn thông.

Thông tư 10 cũng quy định bãi bỏ một số nội dung khác của Thông tư 01 như: Các Điểm a và b, Khoản 7, Điều 7 về nội dung, hình thức đề án tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; Khoản 2, Điều 10 về các trường hợp không cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu; Khoản 2, Điều 13 về Mẫu số 02: Văn bản chấp thuận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Thi người đẹp, người mẫu. Thông tư này cũng bãi bỏ Khoản 15, Điều 13 về Mẫu số 14: Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả.

P.Lý - Hằng Nguyễn