Khối ngân hàng cổ phần khó giảm sâu lãi suất cho vay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong tình hình lãi suất cho vay một số ngân hàng giảm xuống mức 10-12% một năm, đã có nhiều dự báo cho rằng, mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian sắp tới nhiều khả năng sẽ trở về mức phổ biến 10-11,5% một năm, bằng với mức lãi suất tại thời điểm này năm ngoái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=115079