Khi đối thủ là bạn thân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thực ra, chỉ khi bạn thiếu tự tin và quá đố kỵ mới không dám thông báo tin tuyển dụng cho bạn thân của mình. Bạn nên cố gắng phân minh rạch ròi: công việc và tình bạn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=82932