“Kế nhỏ” để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trước vấn nạn ùn tắc và tai nạn giao thông hiện nay, theo tôi, trước hết phải nhìn vào góc độ con người vì tai nạn do con người gây ra là chính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=39750