Kế hoạch cứu ngân hàng WestLB của Đức: EC sẽ điều tra

    Gốc

    Hanoinet - Cơ quan chống độc quyền của EU ngày 1/10 thông báo sẽ điều tra kế hoạch tái cơ cấu dài hạn của Chính phủ Đức đối với ngân hàng WestLB đang bên bờ phá sản của nước này.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99235